Malé výklady

Před popisem jednotlivých výkladů je potřeba upozornit, že uvedené výklady jsou buď převzaté, nebo modifikované. Zároveň jsou pouhým námětem, jak Tarot lze použít. Každý vykladač může vytvořit vlastní specifické výklady.

Výklad na 3 karty

Jedním z nejčastějších výkladů, je výklad na tři karty. Ten může být použit na řešení jakékoliv otázky:
Vyhraji ve sportce?
Bude tato práce pro mne nejvhodnější?
Je tohle nejvhodnější řešení?
Co mi mé rozhodnutí přinese?
atd.
 
Postup je velice jednoduchý. Tarot se zamíchá a z balíčku se vytáhnou libovolné 3 karty. Jednotlivé karty nejsou vztaženy k času a pořadí – proto se vykládá význam všech karet jako spojený systém. Jinými slovy se spojí významy jednotlivých karet do jediného významového celku (někdy to je poněkud složitější).
Zajímavým způsobem využití je použít výklad na tři karty pro filozofování s Tarotem. Otázka pak zní naprosto jednoduše: co mi Tarot vzkazuje?

Výklad 3 x 3 karty

Tento výklad je velmi šikovný pro zkoumání lidí případně i věcí.
První trojice karet představuje, co si daná osoba myslí
Druhá trojice karet představuje, co daná osoba cítí
Třetí trojice karet ukazuje, co z toho daná osoba vyvozuje (nebo co očekává

Postup je jednoduchý. Zamíchá se balíček karet a intuitivně odkudkoliv libovolným způsobem se vybere 3 X 3 karty.

Každá trojice se vykládá samostatně jako výklad na 3 karty. Liší se tím, že je třeba neustále myslet na to, k jaké otázce daná trojice karet patří. Po vyložení všech tří trojic karet je potřeba udělat závěr, ve kterém se spojí jednotlivé výklady do celkového náhledu na danou osobu nebo věc.

Tento výklad je vůbec docela dynamický, protože v případě potřeby je možné nakódovat všechny trojice na jiný význam. To už záleží na pružnosti práce vykladače.

Dynamický výklad do budoucnosti

Tento výklad je určený pro zmapování nejpravděpodobnějšího vývoje života tazatele, ať již ke všeobecnému náhledu nebo k nějakému konkrétnímu tématu. Opět záleží na formulaci otázky. Jestli bude chtít tazatel zjistit pravděpodobný vývoj události v jiném tématu, než na jaký byl původní výklad uskutečněn, je nutné výklad zopakovat.
Stále se zde pracuje s termínem pravděpodobný. Při výkladu na budoucnost samozřejmě platí více faktorů pro naplnění vykladačovy věštby (viz Osud na stránce Filozofie). Hlavní roli hraje právo na svobodné rozhodování, kterým je možné změnit vývoj příštích událostí. Další významnou roli hraje vliv podvědomí na život. Podvědomí pracuje v souladu s předem stanoveným plánem učebního procesu, a protože je silnější a neskonale inteligentnější, dokáže ovlivnit vnější události takovým způsobem, že se každý dobrovolně rozhodne tak, že se nakonec věštba naplní. V určitých fázích života nechá podvědomí absolutní volnost (1. fáze komického kruhu), čímž se sníží pravděpodobnost toho, že se věštba vyplní (někdy se vyplní jenom zčásti).

Nejdříve je třeba si ujasnit, jak dlouhé období má být zmapováno. Na to by se nemělo nikdy zapomenout, protože ve skutečnosti NIC netrvá věčně (i když je hodně věcí, které zde budou déle, než představuje lidský život).

Následuje vlastní míchání karet. Karty míchá tazatel. Potom jej si intuitivně jakýmkoliv způsobem a odkudkoliv vybere 7 karet (počet je možný změnit podle potřeby, zvláště pak, když se bude jednat o mapování časového úseku delšího než jeden rok - málo karet značí málo detailů ve výkladu). Karty se vykládají vedle sebe ve vytaženém pořadí a při výkladu se prezentují jako samostatné obrazy. Důležité je nezapomenout, že karty ležící ve vzdálenější budoucnosti, než vykládaná karta, nemají na danou kartu žádný vliv.
Obrazec pro dynamický výklad do budoucnosti je jednoduchý a číslování pouze zobrazuje směr vyložení jednotlivých karet podle pořadí vytažení z balíčku. Žádná z očíslovaných pozic nemá žádný význam kromě toho, že jednička je budoucností nejbližší a poslední karta je budoucností nejvzdálenější. Jestliže je požadavek na dlouhodobější prognózu, je možné pro vlastní výklad vytáhnout větší počet karet, než je uvedeno na obrázku.