Úvodní slovo pro práci s Tarotem

Tarot je jedním z nejznámějších mystických nástrojů, které se v současné době používá. Je zrcadlem lidské duše stejně jako je zrcadlem všeho dění kolem nás. Jeho možnosti využití jsou nekonečné stejně jako vesmír, který v sobě odráží. Dokáže před námi vykreslit nejhlubší tajemství anebo nám může vyprávět zajímavý a krásný příběh, jenž s naší Cestou nemá zdánlivě nic společného. Záleží pouze na nás, jak jeho sdělení budeme číst. Pouze naše vlastní omezení před nás staví zdánlivé hranice, za které se bojíme nahlédnout, ve skutečnosti stačí jenom chtít a dovolit si vidět víc.

Síla Tarotu je ukryta v 78 obrazech zachycených na tarotových kartách, které jsou odvozeny z kabalistického učení o Stromu života. Počet karet se v tarotových systémech může lišit - v Crowleyho Tarotu je osmdesát karet (v této hře jsou autorizování tři mágové), v Kosmic Rod Tarot jsou tři karty pro milence.
Karetní systémy odvozené ze Stromu života patří v současné době k nejoblíbenějším, avšak nejsou zdaleka jediné. Existují i jiné karetní systémy odvozené např. z I-ťingu, z působnosti barev na lidskou psychiku, či vycházející z tzv. pohanských věšteckých a magických praktik - runové karty, karty se symbolikou kamenů či stromů, apod.
Jednotlivé karty mají svůj vlastní význam, který se následně rozšiřuje kombinací s jinými kartami. Čím více je karet ve výkladu, tím více se nabízí kombinací. Například při výkladu keltského kříže se používá deset karet ze sedmdesáti osmi. I kdybychom se na každou možnou kombinaci dívali jedinou sekundu, není v lidských možnostech spatřit v průběhu života kombinace všechny.
 

Historie Tarotu

Původ Tarotu skutečně není znám. Písemné zdroje uvádějí jako oblast původu Egypt či Indii (tu na základě faktu, že Tarot používali ve středověku pro věštění kočovní cikáni pocházející z Indické oblasti). Jedním z prvních náznaků používání tarokových karet - předchůdců Tarotu - je vznesený protest benátských výrobců hracích karet proti dovozu jiných karet z Německa. Dalším z dochovaných písemných záznamů o karetních hrách předcházejících Tarotu můžeme nalézt v díle Garzoniho z roku 1587, ve kterém se odvolává na podklady z 15. stol. na tisk, malbu a tvorbu tzv. Benátských taroků obsahujících 78 hracích listů.
Avšak jakékoliv další informace o prapůvodu Tarotu by byly pouhými spekulacemi, které v kontrastu s významem a přínosem Tarotových karet postrádají smysl, neboť stejně žádný z dochovaných dobových fragmentů nevysvětlují skutečný původ Tarotu; kdy a kde se karty objevily poprvé.
 

Používání Tarotu

Pro někoho je zásadní otázkou k čemu vlastně Tarot použít. Někdo v něm chce hledat tajemno či velké pravdy. V takových případech bude sada Tarotových karet brána do rukou pouze v určité dny, spíše v pozdějších hodinách a této práci bude člověk, jenž si zvolí tuto cestu, potřebovat hluboké znalosti o hermetismu, kabale, astrologii a také o kvantové fyzice.
Někdo bude chtít vykládat pouze pro druhé a někdo jenom pro sebe. Někdo bude chtít sledovat pouze mezilidské vztahy a někdo je bude chtít pomáhat nalézat odpovědi. Někdo bude chtít věštit osud a tak bude vykládat pro danou osobu vždy s minimální přestávkou třeba půl roku nebo rok. Někdo zase bude chtít používat Tarot jako prostředek pro zpracování karmy a pro diagnostiku. A někdo může chtít po Tarotu, aby rozhodoval za něj a tak jej bude používat denně. Každá z těchto cest je správná. Když se nad nimi zamyslíme, všechny mají jedno společné.

Poznání.

A to je skutečný význam Tarotu. Přinést jakoukoliv formou poznání, především poznání a pochopení sama sebe. Poznání, které obohatí a posune dál na cestě životem. Není nutné se snažit zachytit toto poznání. Je to poznání, které nemusí být vidět na první pohled, je to poznání, kterým se především žije, aniž by se nad ním přemýšlelo.
 

Jakou formu přístupu si zvolit?

Nejlepší je nechat se vést srdcem. Častější používání Tarotu  přinese více zkušeností a náhledů na významy jednotlivých obrazů. Důležité je však dát si velký pozor na vytvoření závislosti.
 

Pár obecných doporučení:

  • Tarot má pravdu vždycky – mýlit se může vykladač (ale nejspíš se měl mýlit)
  • Někdy je nezbytné se mýlit – chyby se dopustí i zkušený vykladač
  • Vykládat od začátku i jiným lidem je lepší – možnost zpětné vazby pomůže v lepším pochopení karet
  • I vykladač začátečník může být úspěšný
  • Kvalita výkladu závisí na otevřenosti klienta, upřímnosti vykladače a úctě ke kartám
 
 

Jak Tarot funguje?

Asi dost častou otázkou je jak je možné, že z Tarotových karet lze získat informace a to až obdivuhodně často přesné a pravdivé. Definice funkčnosti by mohla znít:
Princip výběru konkrétních karet je založen na nevědomém vyhodnocení pocitů a vjemů z jednotlivých karet vedoucí k tomu, které karty budou vybrány.
Můžete učinit malý experiment. Vyberte si z balíčku náhodně asi tak tři až pět karet. Položte je před sebe na stůl tak, abyste neviděli jejich jednotlivé obrazce. Potom zkuste podržet ruku nad kartou (případně položit ji na kartu, nebo vzít kartu do ruky, ale tak abyste neviděli její obraz) a vnímat, jak na vás tato karta působí. Je teplá, nebo naopak chladná? Bolí vás z ní ruka nebo je dotek vybrané karty příjemný? Případné zjištění si poznačte na papír – žádný pocit je také vjem. Cvičení se může stát ještě zajímavějším, když jej vyzkoušíte s další osobou. Uvidíte, že vaše vjemy budou odlišné. Budou se od sebe lišit vjemy z jednotlivých karet a také se budou lišit porovnání vnímání jednotlivých osob. Tento jev vzniká konfrontací vašeho energetického systému s energetickým systémem vybrané karty. Energie karty je tvořena barevným složením, použitými tvary, ze kterých se vybraný obraz skládá a také energetickým nábojem, který do obrazu vloží autor při vytváření karty.

Tyto energie jsou velmi jemné a obvykle si jejich působení neuvědomujeme. V reálném čase vlastní výběr karty probíhá velmi rychle, přičemž vyhodnocení vjemu z jednotlivých karet zajišťuje podvědomí. Spolehnout se na podvědomí a prvotní vjem je výrazně spolehlivější, než nad každou vybíranou kartou dlouze přemýšlet.