Struktura Tarotu

Sada tarotových karet se dělí na tři skupiny:

  1. Velká arkána, nazývána také Trumfy
  2. Dvorní karty, nebo-li Figury
  3. Malá arkána
Pro lepší orientaci je Velká arkána označena římskými číslicemi, Dvorní karty mají uveden pouze název a Malá arkána je označena číslicemi arabskými. Zpravidla začíná Velká arkána kartou 0 - Bláznem a končí XXI - Universem. Malá arkána začíná esem, které je považováno za jedničku (ne vždy je číslování u es uvedeno), a končí číslicí deset.
Číselné řady mají z hlediska filozofie Tarotu kruhové uspořádání, které je v třírozměrném světě ve skutečnosti spirálou. Princip je velmi dobře znázorněn karmickým kruhem (viz Karmalogie). Kruhy lze sledovat v rámci jednotlivých skupin Malé arkány, Dvorních karet a Velké arkány, ale je také možné propojit karty ze všech skupin dohromady do jediného kruhu.
Každá z tarotových karet má svůj vlastní význam. Avšak kruhovým uspořádáním a tím, že se kruhy mohou navzájem prolínat, překrývat a doplňovat, se jednotlivé významy karet mohou při samotném procesu vykládání měnit. Tak při výkladech na více než jednu kartu vzniká vzájemnou kombinací nevelkého počtu obrazů pro lidský život takřka nekonečná řada možností výkladových významů.

Velká arkána

Velká arkána nejlépe zobrazuje nevědomé duševní procesy, které mají zásadní vliv na život. Je průvodcem na cestě hledání, odkrývá symboly hry osudu. Význam jednotlivých karet je zjevný a přece ukazuje pouze „špičku ledovce".
Velká arkána obsahuje dvacet dva karet. Tento počet má své opodstatnění, neboť je odvozen od počtu Stezek spojujících jednotlivé Sefiry na Stromě života. Stezky ukazují směr, který by měl být sledován na cestě osobního vývoje. Karet ve Velké arkáně je sice dvacet dva, ale číslované jsou od nuly do dvaceti jedné. To proto, že kabalisté při svých matematických výpočtech zjistili, že bez nuly není možné provádět matematické operace, neboť nula má v matematice své nezaměnitelné místo. Proto bylo změněno označení Blázna na nulu. Dříve neměl žádné číselné označení a byl zařazován mezi karty dvacítku Soud a dvacet jedničku Universum.
V některých tarotových systémech byly zaměněny karty VIII a XI. Dříve byla VIII označována Síla a XI Spravedlnost, ale v současné době je tomu v některých novějších karetních sadách naopak. Důvodem pro tuto záměnu bylo zajištění vyváženosti v rozmístění jednotlivých znamení na dvojité smyčce.

Dvorní karty

Dvorní karty vyjadřují charakter lidí a vše, co s nimi souvisí. Jejich význam spočívá v jasnějším nastínění momentálního vnitřního rozpoložení člověka (vliv je vhodné upřesnit doplňkovými kartami). Dvorní karty vyjadřují lidské postoje, názory, způsoby myšlení.
Dvorní karty byly do Tarotu zařazeny až později. Jsou rozděleny na čtyři skupiny podle elementů - oheň, voda, země, vzduch, přičemž každá skupina je složena ze čtyř karet. Každý z elementů napomáhá vytvořit charakter zobrazené postavy kombinací elementů mezi sebou tak, že element přiřazený skupině je hlavní, a následně je kombinován se všemi elementy (viz tabulku vložit tabulku skryvanou) - proto jsou v každé skupině čtyři karty. Kombinace elementů člověku napomáhá porozumět svým charakterovým dispozicím.
Dvorní karty jsou odvozeny z nekonečného kruhu znovuzrození, v němž spojení Otce a Matky umožňuje zrození Syna a Dcery. V Tarotu bylo proto zavedeno vyobrazení Rytíře (Krále) - Otce, Královny - Matky, Prince (Rytíře, Císaře) - Syna a Princezny (Pážete, Císařovny) - Dcery.

Malá arkána

Malá arkána je podle čtyř elementů rozdělena do čtyř skupin odvozených z filozofické úvahy, že jakýkoliv proces tvoření je výsledným součtem energetických vlivů všech elementů. Každý element doplňuje specificky určitou složku v tvůrčím procesu, kde i nulová energie elementu, má svůj nenahraditelný význam pro finální dílo.
Každý krok tvůrčího procesu je přiřazen k jedné ze Sefir. Tím, že Sefiry musí obsahovat všechny elementy, je nutné, aby každá Sefira byla charakterizována čtyřmi kartami stejného čísla a odpovídajícího elementu.
Karty Malé arkány velmi dobře poslouží pro dokreslení celkového významu vyloženého obrazce. Tyto karty je možné využít při řešení konkrétní otázky, a také mohou napomoci rozšířit charakterové vlastnosti Dvorních karet a Velké arkány.