Tarot a rituál

Mysl člověka je rozdělena na dvě základní části - vědomí a podvědomí. Je důležité vědět, že vědomí je jenom zlomkem procesů probíhajících v lidské. Proto je při vykládání Tarotu* důležité si uvědomit souvislost a důležitost propojení myšlení s vlastním podvědomím. Čím silněji bude prosazováno vědomí a ego při výkladu jednotlivých karet, tím více vzrůstá pravděpodobnost, že bude výklad nepřesný až zavádějící.

(* samozřejmě to platí na jakékoliv věštecké a okultní činnosti založené na práci s intuicí - siderické kyvadlo, věštění z křišťálové koule, channeling, automatická kresba, apod.)

Tarotové karty jsou pouhým médiem - prostředníkem mezi tazatelem, vykladačem a podvědomím a jako takové jsou schopny vytvořit čitelný informační most. K tomu, aby se tento most vytvořil, mohou velmi dobře posloužit rozličné rituály. Rituály pomohou vědomí ustoupit do pozadí a zároveň dovolí podvědomí vystoupit na povrch a pomocí vnějších symbolů se srozumitelně projevit.

rituál v tarotuDůležitá poznámka: je pouze jediný rituál, bez kterého není možné s Tarotem pracovat. Tímto rituálem je vytvoření velmi osobního vztahu ke kartám, které používáme. Již v okamžiku, kdy vezmeme svou sadu Tarotových karet poprvé do rukou, měli bychom je zahrnout pocitem lásky, přátelství, souznění a zároveň úcty a důvěry v jejich skrytou sílu. Tarot je i v tomto směru naším zrcadlem a proto se k nám bude chovat přesně tak, jak jej "nakódujeme" - nabijeme vlastní energií. Bude pro nás přítelem a důvěrníkem, na kterého se můžeme obrátit v okamžiku osamění, anebo se stane naším pánem a my jeho poslušným otrokem. Avšak vždy to budeme my, kdo určuje kvalitu tohoto vzájemného stavu.

 

Rituály

Získávání karet

Jedním z nejznámějších všeobecně uznávaných rituálů je tahání karet levou rukou. Toto pravidlo má své opodstatnění, neboť levá ruka je spojena s intuitivní oblastí mozku. Je zde však přehlížená skutečnost, že někteří lidé mají vnitřní uspořádání zrcadlové - např. leváci (i když člověk se zrcadlovým uspořádáním nemusí být nutně levák). Proto je vhodnější nechat každého člověka tahat karty takovou rukou, která mu vyhovuje víc.

Míchání karet

Dalším rituálem je míchání karet. Hlavní pravidlo pro míchání je soustředit se po dobu míchání na položenou otázku nebo na zkoumaný problém. Jestliže osoba míchající karty uteče při míchání od sledovaného tématu, mělo by se míchání přerušit a začít míchat znovu. Je vhodné, aby karty nejdříve zamíchal vykladač a teprve potom klient. Vykladač by měl v duchu karty oslovit, pozdravit je, předem jim poděkovat za jejich pomoc a vědomě nechat proudit energie, které karty pročistí a zharmonizují. Teprve potom je vloží do ruky klientovi. Klient by je měl promíchat i v případě, že míchat karty neumí. Míchání může sledovat dva cíle.

Prvním cílem je, že karty budou promíchány pouze za účelem zharmonizování se s nimi a z nich se následně vytahují karty libovolným způsobem odkudkoliv.

Druhým cílem je namíchání karet tak, aby byly karty po míchání srovnány za sebou a prostým slíznutím z vrcholu či spodku balíčku karet mohly být rovnou vykládány do obrazce (typickým příkladem je výklad zvaný Keltský kříž). Způsob míchání karet pro druhý cíl by měl být zdlouhavější a složitější aby se karty stačily srovnat na požadované pozice.

Ukládání karet

Ke vhodným rituálům se může zařadit i způsob uložení karet. Dobrou volbou je uschovat Tarotové karty do vhodné krabičky, případně zabalit do vhodné látky či šátku. Velkou roli bude hrát také harmonizování Tarotové sady karet pomocí drahého kamene. Volba kamene či kamenů se může odvíjet například od významu barev.

Očista karet

Pro vlastní uvolnění lze před vykládáním provést rituál očištění. Tento rituál lze vztáhnout k jednotlivým elementům. Očistit se pomocí plamenu svíčky (nejlépe bílé), omýt si ruce proudem studené vody, vložením rukou na misku s pískem, hlínou či kameny je možné odvést z těla zbytečné energie a použitím aromatických olejů nebo vonných tyčinek lze zajistit průběžné očišťování elementem vzduchu nejenom osoby ale i prostor.

S tímto mechanickým procesem fyzické očisty by měla zároveň probíhat i očista duševní například formou osobní modlitby (mantry). Ta by měla zahrnovat konkrétní formulaci k jakému cíli nebo k jakému účelu má být Tarot použit, poděkování Vyšší inteligenci za jakoukoliv pomoc a informaci a také otevřený souhlas s informacemi, které Tarotové karty zobrazí. Také by měla obsahovat kód, který zajistí, že výklad bude zastaven dříve, než dojde k narušení karmických struktur, a jestliže se naruší, aby se co nejlépe vrátili do původního stavu.

Dodatek

Přesný rituál neexistuje. Každý člověk je jiný, a proto je pro něj vhodný jenom určitý rituál. Celá tato hra ve své nejhlubší podstatě vychází z až neskutečné síly vlastní myšlenky. Proto je vhodné vytvářet vlastní postupy, vlastní výklady, vlastní technologie výkladu a práce s Tarotovými kartami. Vždyť Tarot se také stále vyvíjí a i přes to, že některé sady jsou opravdu hodně odlišné od původní myšlenky, ve správných rukách jsou dokonalým nástrojem.